Kapangitaan og Miting sa Programa aron Maulian gikan sa Pagkaadik