Request alang sa Addiction Recovery Meeting

Walay makita nga miting sa imong area [dapit]? Mag-request og miting kon dili ka makakita og usa nga haum para nimo.
Palihug ipaambit ngari namo ang matang sa miting nga imong gusto, oras ug (mga) adlaw, manambong, ug uban pa…mga character nga nahibilin
Palihug pahibaloa kami unsa ang pinakamaayo sa pagkontak nimo mahitungod sa imong request. Pwede nimong ilakip ang imong email, numero sa telepono, ug uban pa.