Kahilingan sa Miting ng Addiction Recovery

Hindi mahanap ang miting sa iyong lugar? Humiling ng miting kung wala kang makita na gagana para sa iyo.
Mangyaring ibahagi sa amin ang uri ng miting na gusto mo, oras at (mga) araw, audience o tagapanood, atbp…mga natitirang character
Mangyaring ipaalam sa amin kung paano pinakamainam na makipag-ugnay sa iyo tungkol sa iyong kahilingan. Maaari mong isali ang iyong email, numero ng telepono, atbp.